Danışmanlık

Birliğimizin Ana sözleşmesi gereğince Danışmanlık hizmetleri ana görevleri arasında yer almaktadır.

Birliğimiz; ortaklarına yönelik, ortaklarının ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği konularda deneyimli danışmanlar aracılığı ile hizmet sunmaktadır.

Danışmanlık Konusunda daha çok bilgi almak için lütfen aşağıda yer alan menüleri tıklayınız.

Yönetim Danışmanlığı

Bu hizmetin amacı, S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliğine ortak kooperatiflerde kurumsal yönetim ilkelerine uygun başarılı bir yönetim sistemi geliştirmede yol göstermek, yardımcı olmaktır.

2012’de yayımlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında göre yer alan önemli sorunlar arasında kooperatif yöneticilerin işletme bilgi ve tecrübesinin yetersiz ve kurumsal yönetim ilkelerine uymamaları bulunmaktadır. Bu da kooperatiflerin gelişmesini önlemekte, rekabet gücünü düşürmekte, hizmet kapasitesini azaltmaktadır.

Kooperatiflerin karşı karşıya olduğu bu sorunları çözmenin yolu, onlara sistemli ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktır. Yönetim danışmanlığı bir örgütün yönetsel sorunlarını belirlemek, bu sorunları analiz etmek, sorunlara çözüm önerileri getirmek, çözümlerin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere sunulan hizmetlerden oluşur.

Denizli’de kooperatiflere bu hizmetin üst örgüt olarak S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliği üzerinden verilmesi hem birliğin varlık gerekçesidir ve hem de kısa ve uzun vadede ortakların çıkarınadır. Her şeyden önce, birliğin bu yönde uzmanlara sahip olması, kooperatiflerin sorunlarına hâkim olması ve bu sorunlara çözüm araması bölgede kooperatifçilik sektörüne ciddi katkılar sağlayacaktır.

Danışmanlık sürecinin başlatılabilmesi için, bu hizmete ilgi duyan kooperatifin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, aşağıdaki Hemen Başvur butonuna tıklayarak formun doldurulup  gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru, en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve talep eden kooperatifle iletişime geçilir. Sorunun boyutlarını genel olarak ortaya koymak amaçlı bir “genel tanı” çalışması yapıldıktan sonra başvuran kooperatife sunulacak danışmanlığın kapsamı, takvimi, danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların bilgisi ve danışmanlık bedeli ile ödeme şeklini içeren bir teklif sunulur. Bu teklifin kabul görmesi halinde, sözleşme imzalanır ve iş planı hazırlanarak uygulamaya başlanır.

 

Hukuk Danışmanlığı

Bu hizmetin amacı, S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliğine ortak olan kooperatiflerin hukuksal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, onlara yol göstermektir.

Diğer özel ve tüzel kişiler gibi kooperatifler de zaman zaman hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşan kooperatif yönetimlerinin büyük bir kısmı çaresizlik içine düşmektedir. Eğitim seviyesinin düşük olduğu kırsal kesimde bu sorun daha da büyüktür.

Bilindiği üzere, diğer tüm branşlarda olduğu gibi hukuk alanında da uzmanlık alanları bulunmaktadır ve her avukatın hukuk ile ilgili tüm konularda uzman olması beklenemez. Doğru bir hukuk danışmanlığı alabilmek için ise mutlaka konu uzmanı, deneyimli bir avukata ihtiyaç vardır.

Ne yazık ki, kooperatifçilik hukuku üzerinde uzmanlığı olan ve bu konuda tecrübeye sahip hukukçu sayısı çok değildir. Bu da doğru hukukçuyu bulmayı güçleştirmektedir.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatif birlikleri ortaklarının ihtiyaç duydukları konularda hizmet sunmakla yükümlüdür. Buradan hareketle, S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliği kooperatifçilik konusunda uzman ve tecrübeli hukukçularla ortaklarına danışmanlık hizmeti sunmaya karar vermiştir.

Danışmanlık sürecinin başlatılabilmesi için, bu hizmete ilgi duyan kooperatifin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, aşağıdaki Hemen Başvur butonuna tıklayarak formun doldurulup  gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru, en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve talep eden kooperatifle iletişime geçilir. Sorunun boyutlarını genel olarak ortaya koymak amaçlı bir “genel tanı” çalışması yapıldıktan sonra başvuran kooperatife sunulacak danışmanlığın kapsamı, takvimi, danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların bilgisi ve danışmanlık bedeli ile ödeme şeklini içeren bir teklif sunulur. Bu teklifin kabul görmesi halinde, sözleşme imzalanır ve iş planı hazırlanarak uygulamaya başlanır.

 

Süt Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı

Bu danışmanlık hizmetinin amacı, S. S. KÖYKOOP Denizli Birliğinin ortak kooperatiflere süt pazarlama konusunda yol göstermesi ve yardımcı olmasıdır.

Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi Denizli’de de süt pazarlamada tarafları buluşturacak, tarafların haklarını koruyacak, düzeni ve istikrarı sağlayacak bir sistem ne yazık ki halen tam olarak kurulamamıştır. Bu nedenle kooperatifler ve onların ortakları zaman zaman ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmakta, sütlerini uygun fiyata güvenilir alıcılara satmakta zorlanmakta ve önemli kayıplara uğramaktadır.

Kooperatiflerin her alanda haklarını korumak, onları temsil etmek, onlara ürün alım-satımında yol göstermek gibi görevler Birliğin varlık nedenleri arasında yer almaktadır. Birlik ortağı kooperatiflerin büyük bir bölümü süt pazarlama ile iştigal etmektedir ve Birlik onlara bu alanda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Süt pazarlamada karşı tarafta yer alan süt sanayicilerinin de ciddi biçimde danışmanlık hizmetine ihtiyaçları bulunmaktadır. Süt sanayi kuruluşlarının en önemli sorunu yılın farklı dönemlerinde yeterli miktar ve kalitede süt bulamamaktır. Bir diğer önemli sorun, özellikle sütün az olduğu dönemlerde kooperatiflerin anlaşmalarına sadık kalmayıp başka alıcılara yönelme eğilimidir. Dolayısıyla süt sanayicileri yıl boyunca sözleşmelerine sadık kalan kooperatiflerle çalışmak istemektedir. Bu konuda, kooperatiflerin üst kuruluşu ve temsilcisi konumundaki Birliğin sunabileceği hizmetler büyük önem taşımaktadır.

Danışmanlık sürecinin başlatılabilmesi için, bu hizmete ilgi duyan kooperatifin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, aşağıdaki Hemen Başvur butonuna tıklayarak formun doldurulup  gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru, en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve talep eden kooperatifle iletişime geçilir. Sorunun boyutlarını genel olarak ortaya koymak amaçlı bir “genel tanı” çalışması yapıldıktan sonra başvuran kooperatife sunulacak danışmanlığın kapsamı, takvimi, danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların bilgisi ve danışmanlık bedeli ile ödeme şeklini içeren bir teklif sunulur. Bu teklifin kabul görmesi halinde, sözleşme imzalanır ve iş planı hazırlanarak uygulamaya başlanır.

 

 

Kamu Destekleme Danışmanlığı

 

Bu hizmetin amacı, S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliğine ortak olan kooperatiflerin ortaklarının süt üretimine verilen kamu desteklerinden firesiz biçimde faydalanmalarını sağlamaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeterli miktarda kaliteli süt üretimini sağlamak amacıyla destekleme programları uygulamaktadır. Bu desteklemelerden faydalanabilmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan bir veri tabanına süt satış kayıtlarının belirli bir süre içinde kayıt edilmesi, kontrol edilmesi ve listelerin hazırlanarak Bakanlığın ilgili mercilerine sunulması gerekmektedir.

KÖYKOOP Denizli Birliği, hizmet talep eden kooperatiflerle sözleşme yapmakta ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak onlara danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektedir.

Danışmanlık sürecinin başlatılabilmesi için, bu hizmete ilgi duyan kooperatifin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, aşağıdaki Hemen Başvur butonuna tıklayarak formun doldurulup  gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru, en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve talep eden kooperatifle iletişime geçilir. Sorunun boyutlarını genel olarak ortaya koymak amaçlı bir “genel tanı” çalışması yapıldıktan sonra başvuran kooperatife sunulacak danışmanlığın kapsamı, takvimi, danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların bilgisi ve danışmanlık bedeli ile ödeme şeklini içeren bir teklif sunulur. Bu teklifin kabul görmesi halinde, sözleşme imzalanır ve iş planı hazırlanarak uygulamaya başlanır.

 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Bu danışmanlık hizmetinin amacı, S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliğine ortak kooperatiflerde insan kaynaklarını planlama, uygulama ve geliştirmede yol göstermek ve onlara yardımcı olmaktır.

Kooperatiflerde, özellikle kırsal kooperatiflerde çalışan personel sayısı çok azdır ve mevcut olanların çoğunun eğitim seviyesi düşüktür. En önemli sorunlardan birisi bu kooperatiflerde uzun süreli çalışacak nitelikli çalışanın bulunmasıdır.

Günümüzün koşullarında ihtiyacı olan çalışanı bulabilen, mevcut olanların memnuniyetini ve aidiyet duygusunu yüksek seviyede tutabilen kooperatiflerin başarı şansı diğerlerinden bariz biçimde yüksektir. Bunun için çalışma koşullarının cazip ve mevzuata uygun olması son derce önemlidir.

Bu kapsamda sunulacak danışmanlık hizmetlerinde kooperatifler insan kaynakları bakımından analiz edilmekte, orta ve uzun vadeli ihtiyaçları tanımlanmakta, çözüm yolları önerilmekte ve uygulamada onlara rehberlik ve eşlik edilmektedir. Diğer bir deyişle ihtiyaç analizinden planlamaya, işe alım sürecinden eğitim yönetimine, kariyer planlamadan ücret yönetimine, performans değerlendirmeden yetenek yönetimine kadar her türlü konuda danışmanlık ve koçluk hizmetleri bu kapsamda sunulmaktadır.

Danışmanlık sürecinin başlatılabilmesi için, bu hizmete ilgi duyan kooperatifin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, aşağıdaki Hemen Başvur butonuna tıklayarak formun doldurulup  gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru, en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve talep eden kooperatifle iletişime geçilir. Sorunun boyutlarını genel olarak ortaya koymak amaçlı bir “genel tanı” çalışması yapıldıktan sonra başvuran kooperatife sunulacak danışmanlığın kapsamı, takvimi, danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların bilgisi ve danışmanlık bedeli ile ödeme şeklini içeren bir teklif sunulur. Bu teklifin kabul görmesi halinde, sözleşme imzalanır ve iş planı hazırlanarak uygulamaya başlanır.

 

 

Proje Danışmanlığı

Bu danışmanlık hizmetinin amacı, S.S. Denizli Bölgesi KÖYKOOP Birliğine ortak kooperatiflerde Proje fikri geliştirme, Proje planlama, uygulama konularında yol göstermek ve onlara çeşitli kaynak ve ajansların yayınladığı Hibe,Teşvik ve Destek Programlarından en etkili şekilde faydalanmalarına yardımcı olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kalkınma Bakanlığı ,Avrupa Birliği Hibe Fonları, TÜBİTAK Destekleri, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C Ekonomi Bakanlığı Destekleri, T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri, Kalkınma Ajansları, Dünya Bankası ,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEP vb, Kurum ve Kuruluşlar  Stratejik plan ve kalkınma planlarına göre her yıl yada belirli dönemlerde Hibe,Teşvik ve Destek Programları yayınlamaktadır.

Bu programlardan ortak kooperatiflerimizi etkin şekilde faydalandırmak, Kooperatif Yöneticisi ve Kooperatif ortaklarında proje fikirleri oluşturmak, danışmanlık hizmetimizin asıl amacıdır.Bu amaca ulaşmak içinde Yıl içerisinde ortak kooperatiflerimize uygun programları araştırarak, Kooperatif yöneticileri ve ortakları ile proje fikirleri geliştirerek Proje uygulama rehberine uygun çalışmaları yapıp başvuru sürecini tamamlamaktır.

KÖYKOOP Denizli Birliği, hizmet talep eden kooperatiflerle sözleşme yapmakta ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak onlara danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektedir.

Danışmanlık sürecinin başlatılabilmesi için, bu hizmete ilgi duyan kooperatifin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, aşağıdaki Hemen Başvur butonuna tıklayarak formun doldurulup  gönderilmesi yeterlidir. 

Başvuru, en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve talep eden kooperatifle iletişime geçilir. Sorunun boyutlarını genel olarak ortaya koymak amaçlı bir “genel tanı” çalışması yapıldıktan sonra başvuran kooperatife sunulacak danışmanlığın kapsamı, takvimi, danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların bilgisi ve danışmanlık bedeli ile ödeme şeklini içeren bir teklif sunulur. Bu teklifin kabul görmesi halinde, sözleşme imzalanır ve iş planı hazırlanarak uygulamaya başlanır.

 

Kadrolu Uzmanlar 

Sözleşmeli Uzmanlar     

Yardımcı Uzmanlar

Tolga TANRIVERDİ

Engin GÖKKAYA

Mehmet VAROL

Or. Müh. Önder TAVUS

İ. Gürkan İLTUŞ

 

Zir. Müh. Halil CAN

Prof. Dr. Salahattin KUMLU

 

Zir. Müh. Gökçe ATEŞ       

Av. Jülide Keleş YARIŞAN

 

 

Petek ÜZÜLMEZ

 

 

Volkan SABAH

 

 

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol