Hakkımızda

 

                Birliğimiz “Sınırlı Sorumlu Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği” adıyla 2004 yılında kurulmuştur. 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası gereğince,  7 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucu ortak olarak görev almıştır.

               Kurucu ortaklar birliğin ana sözleşmesini hazırlayarak o dönemde “Tarım ve Köy işleri Bakanlığı” adını taşıyan Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurmuştur. Söz konusu Bakanlık 02.11.2004 tarih ve 673 sayılı yazısı ile birliğimizin kurulmasına onay vermiştir.

               Ana sözleşmemizde birliğimizin merkezinin Denizli’de olduğu, çalışma bölgesinin Denizli İli ile sınırlı olduğu ve süresinin de 49 yıl olduğu belirtilmiştir.

               Birliğimizin kuruluş amacı ise “ortak kooperatiflerin hayvan ve hayvan ürünleri değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak ve bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek ve kooperatifçiliği geliştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak” şeklinde tanımlanmıştır.

               Oldukça sınırlı bir sermaye ve ortak sayısıyla kurulan birliğimiz aradan geçen 13 yıl içinde büyük bir gelişme göstererek önemli bir başarıya imza atmıştır. 2018 Yılsonu itibarıyla Denizli İlinin 16 İlçesinde örgütlü olan ve hizmet sunan birliğimizin ortak kooperatif sayısı 118’e ulaşmış, yıllık cirosu ise 6 milyon, toplam cirosu 44 milyon TL’yi aşmıştır.

               Ortağımız olan kooperatiflerin ortak sayısı 15 bin kişinin üzerindedir. Bu da, temsil ettiği kitlenin büyüklüğü bakımından birliğimizin Denizli İlindeki en güçlü örgütlerinden birisi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

               Bugün için birliğimiz Denizli kent merkezinde modern bir bina sahibidir ve güçlü bir personel kadrosu ile ortaklarına hizmet sunmaktadır.

               Birliğimiz, diğer kooperatif birlikleriyle dayanışmaya ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarını her alanda temsil etmeye son derece önem vermektedir. Bu nedenle, 2005 yılında KÖY-KOOP Merkez Birliği’ne, 2007 yılında OR-KOOP Merkez Birliği’ne, 2016 Yılında HAY-KOOP Merkez Birliğine ortak olmuştur.

               Birliğimiz uluslararası ilişkilere de önem vermektedir. Nitekim, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde ülkemizde çalışmalar yürütmekte olan DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) ile 2010’dan bu yana çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Son olarak 2016’da TAKBİ (Türk-Alman Kooperatifleri İşbirliği) Projesi’nin geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve bu projenin ortaklarından birisi olmuştur. Tarımdan sorumlu Türk ve Alman Bakanlıklarının desteğinde DGRV ve HAY-KOOP, KÖY-KOOP ve TARIM-KOOP Merkez Birlikleri tarafından yürütülmekte olan bu projenin en aktif ve en başarılı ortaklarından birisi de birliğimizdir.

               Ortaklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ve sürdürülebilir hizmetleri arttırarak ve zenginleştirerek vermek ana amacımızdır.

               Bu amaç doğrultusunda 2017 yılında TSE tarafından akredite edilerek, TSE-HYB belgesini almış, 2019 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alabilmek için TSE tarafından verilen eğitimlerini tamamlamış ve belgelendirme için tetkik işlemlerinin başlamasını beklemektedir.

               Birliğimiz 23.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulundan yetki alarak KÖY KOOP Denizli Bölge Birliği olarak anasözleşme değişikliği yapmış ve 05.04.2022 tarihinde anasözleşme değişikliği resmi gazetede yayınlanarak faaliyete girmiştir.

 

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol