Örgüt Şeması

Örgüt Şemamız

Kooperatif tüzel kişiliğine sahip olan birliğimizin en üst karar organı genel kuruldur. Ortaklarımızdan oluşan genel kurul, birliğimizin diğer iki organı olan denetleme kurulu ve yönetim kurulu üyelerini seçer.

Yönetim kurulu, genel kurul adına ve genel kurulun yetkilerini kullanarak birliği yöneten kuruldur. Daha çok yürütme yetkisine sahip olan yönetim kurulu genel kurula karşı sorumludur.

Denetleme kurulu veya denetçiler, genel kurul adına yönetim kurulu çalışmalarını gözetleyen, destekleyen ve denetleyen organdır. Genel kurula karşı sorumludur.

Müdür, yönetim kuruluna yardımcı olan en üst seviyedeki birlik personelidir. Tüm birimler müdüre karşı sorumlu olarak görev yaparlar. Müdür ise yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

 

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol