Paydaşlarımız

 

Birliğimizin çalışmalarından etkilenen veya birliğimizi etkileyen tüm özel ve tüzel kişiler birliğimizin paydaşlarıdır. Söz konusu etki olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilir. Yani, bir paydaş yarışmak zorunda olduğumuz bir rakibimiz veya işbirliği yaptığımız bir ortağımız olabilir.

Paydaşlarımızı iç ve dış paydaşlar ile telem ve stratejik paydaş olarak gruplamakta fayda vardır:

İç paydaş: Birliğin doğrudan etkileyebileceği paydaşlardır.

Dış paydaş: Birliğin yapısı içinde olmayan, doğrudan etkileyemeyeceği paydaşlardır.

Temel paydaş: Faaliyet yapabilmesi için birliğin mutlaka işbirliği yapması gereken paydaşlardır.

Stratejik paydaş: Duruma göre belirli bir süre işbirliği yapılan, etkileyen veya etkilenen paydaşlardır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında paydaşlarımızı şu şekilde gruplayabiliriz:

   

 

Temel Paydaş

 

 

Stratejik Paydaş

 

 

İç Paydaş

 

 

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Ortaklar

 

 

Birliğin Personeli

Birliğin Mali Müşaviri

 

 

Dış Paydaş

 

 

İl Tarım Müdürlüğü

İl Ticaret Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Odası

HAY-KOOP Merkez Birliği

KÖY-KOOP Merkez Birliği

OR-KOOP Merkez Birliği

 

 

DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu)

GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)

Pamukkale Üniversitesi İktisat Fakültesi

Türk Standartlar Enstitüsü

Süt ve yem sanayicileri

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası

Bankalar

Üretici Örgütleri (DSYB, SÜB vd.)

 

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol