Temsil

Temsil Hizmetleri

Ortaklarımızın çıkarlarını her alanda temsil etmek birliğimizin var olma gerekçelerinin başında yer alır. Yönetim kurulumuz ve personel kadromuzun tamamı bu amaçla her alanda mümkün olabilen her türlü çalışmayı yapmaya, hizmetleri sunmaya gayret ediyoruz.

Ortaklarımızın haklarını savunmak amacıyla birliğimiz üç merkez birliğine ortak olmuştur. Bunlar sırasıyla KÖY-KOOP, HAY-KOOP ve OR-KOOP Merkez Birlikleridir. Ortak olduğumuz bu merkez birlikleri aracılığıyla hayvancılık, bitkisel üretim ve ormancılık ile ilgili konularda başta Ankara’da olmak üzere çeşitli yerlerde ortaklarımızın sorunları ve istekleri dile getirilmekte ve çeşitli kazanımlar elde edilebilmektedir.

Birliğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTB) Bakanlığı ve Denizli İli ve İlçeleri Tarım Müdürlükleri ile her alan yakın işbirliği ve iletişim içindedir. Bu sayede, GTB Bakanlığı ve İl Teşkilatının her hizmetinde ortaklarımızın istekleri de dikkate alınmaktadır. Ayrıca, GTH Bakanlığı aracılığıyla verilen kamu desteklemelerinden ortaklarımızın eksiksiz biçimde faydalanması içinde her türlü çalışma yapılmaktadır.

Birliğimiz Denizli İlinde Valilik, Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Pamukkale Üniversitesi gibi kamu kurumlarında ortaklarımızın sesi olarak her alanda yer almaktadır. Ziraat Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası gibi meslek kuruluşlarında da ortaklarımızın çıkarları temsil etmek için gayret ediyoruz.

Birliğimiz, Türk-Alman İşbirliği ile yürütülmekte olan Kooperatif Birliklerinin Geliştirilmesi amaçlı bir projenin aktif ortağı olarak görev almaktadır. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) ile yürütülmekte olan bu proje ile ortaklarımız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da temsil edilir hale gelmiştir. Yakın bir gelecekte Alman Kooperatifleriyle çeşitli işbirlikleri kurmak için hazırlıklarımız mevcuttur.

Ortaklarımızın süt satışlarında sorun yaşamaması içi bölgedeki süt sanayicileriyle sürekli iletişim ve işbirliği zemini korunmaktadır. Yılın değişik dönemlerinde süt sanayicileri ile kooperatif temsilcilerimizi bir araya getirmekte ve üreticilerimizin çıkarlarını gözeten sürdürülebilir sözleşmelerin yapılması ve uygulanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Yenilenen web sayfamız aracılığıyla sesimizi sadece ilimizde ve ülkemizde değil yabancı ülkelerde de duyurur hale gelmiş bulunuyoruz. www.koykoopdenizli.org adresinde haberlerimizi, duyurularımızı ve hizmetlerimizi Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca yayınlıyoruz. Artık Denizlili üreticilerimizin sesi dünyanın dört bir tarafında duyulacak. 

Ortaklarımızın sesi olmayı var gücümüzle sürdüreceğiz!

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol